Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Honvéd Nyugállományúak  Klubja  1970. november 29-én alakult Marcaliban.

„Fegyveres Erők és Testületek Klubja „ néven 21  fővel.  A HEMO részeként, nem önállóan működött.  Első elnöke Fung János  nyá.szds.  1973-ig. Majd Bartók Ferenc őrgy.,  Bognár István hdgy. , Boldog Imre nyá. őrgy., Pataki Mihály nyá. őrgy., Nagy József nyá.őrgy., Héger György nyá. őrgy. ,  2012.-től a jelenlegi klub elnöke.

Az  évek  során  a  tagság is változott,  rendőrök és tűzoltók is tagok voltak 1983-ig,   ekkor életbe lép az igényjogosultság,  A  SZMSZ.  elkészítésével  önállóvá  válik a klub a HEMO-tól.   Ekkor  már  90  fős  tagsággal számolunk.   Az  1987-es  évben  kezdődő átszervezések  révén alakulatokat számolnak  fel, díszlokálnak.  Ezáltal nő a nyugdíjasok száma.
1989-ben a klub önálló jogi személyként  kezd működni. Önálló  gazdálkodást  folytat.
Felszámolják a HEMO-t,  de  az  épületet  megkapja a Klub  működtetésre.
Megteremtődnek a programok végrehajtásának anyagi és technikai feltételei.  Bérbe  adják a konyhát és az éttermet, irodákat.  A 2002-es év  kiemelkedő eseménye  a volt katonai  alakulatok  tiszteletére  kialakított  Emlékfal  avatása.  2014-ben áthelyezésre  került  az  épület  előterébe.   2011-ben az  épület  átkerült a város tulajdonába .  Az  előző  Helyőrségi
A Klub a Széchényi és a Rákóczi u. sarkán helyezkedett el, az épület teljes felső szintje.  Jelenleg magánlakások.  A  jelenlegi  hely  a Marcali Orgona  u. 2.sz.  alatti  épület, „Civil Ház„,  ahol   két  helyiséget  kaptunk a várostól.  A  rendezvényeket  a  nagyteremben tartjuk az  első  emeleten.  Ez  az  épület  a  belső  laktanya volt területén  helyezkedik el.

A  Nyugdíjas Klub  célja és feladata hasznos elfoglaltságot  teremteni   tagjai  számára. Művelődési és szórakozási lehetőséget biztosítani  és elősegíteni  a  szabadidő  hasznos  eltöltését, érdekvédelmet  biztosítani tagjaink  számára.  Ma  már  feladat  a  honvédelmi nevelés, a hagyomány  ápolása  mivel  hogy  nincs  honvédség a városban.
Továbbá  a  kegyeleti  és  szociális  ügyek intézése. Ebben  a  feladatban  szorosan  együttműködünk  a Kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Központ  vezetésével.
Részt veszünk a temetéseken és koszorúval  búcsúzunk   elhunyt  társainktól.
Halottak  napján  mécsest  gyújtunk az  elhunytak  emlékére  a  városi  parkban  elhelyezett  kopjafánál,  melyet a városban  működő  „Bajtársi Egyesülettel „  közösen állíttattunk.

A  nyugdíjas klub  jelenlegi  taglétszáma 63 fő,  36  hölgy  27  úr.  Átlagéletkor 74 év.

Kialakítottuk  az  éves  visszatérő  programokat  időszakokhoz  kötődően  tagjaink  számára.
Ezek  a  márciusi  Nőnap,   a  kihelyezett  Gyótai  klubnap  júliusban,  az  Idősek  világnapja méltó  megünneplése.  Továbbá májusban  a  Hősök  Napja  méltó  megünneplése,  melyet   a  városban  klubunk  honosította   meg  újra.  Tisztelgés  a  háborúban elhunyt   katonatársaink előtt.  Kiemelt  feladat  még  a  májusi  nemzetközi Nyugdíjas  találkozó,  melyet  négy  nyugdíjas klub  tart, mindig  más  helyszínen.  2000-től  kezdődően  a  Nagykanizsai határőr nyugdíjas  egyesület  a  Varasdi  és  Csáktornyai BM. Nyugdíjas  klubok  és a Marcali Honvéd nyugdíjas Klub  tart  találkozót.  A  kerek  évfordulót  ünneplő  tagjainkat szerény  ajándékokkal  köszöntjük.  Ha  lehetőségünk  van  a  Toborzó  irodán  keresztül  kitüntetésre  javasoljuk  tagjainkat  a  Honvédelmi  Miniszternél.

Megemlékezünk  a  katonai  évfordulókról,  március 15.  ,  honvédelem  napja,  aradi  vértanúk  emléke,  56-os  évfordulók.  Ezeken  az  ünnepségen  túl  előadásokkal  egészülnek ki  klubnapjaink..  Havonta  minden  hónap  utolsó  péntekjén  nyugdíjas  klubnapot  tartunk.  Továbbá  minden  héten   szerdán  délután   biztosítjuk  tagjaink  számára  hogy  az  emlékszobában  összejöjjenek,  beszélgessenek,  kártyázzanak ( babazsúr ).

Egészségmegőrzés  keretében  felvilágosító,  és egészségügyi  felmérést  szervezünk  tagjainknak  évente  egyszer.  Továbbá  a  múlt és  közelmúlt   eseményeiről  előadásokat  tartunk,  vetélkedőket  szervezünk  tagjaink részére,  illetve  a  város  iskolásai   számára. Kerékpáros  túrát  szervezünk  fiatalabb   klubtagjaink  számára.

A  klub  tagjai  az   évek  során  bejárták  az  országot.  Eger- Sopron – Debrecen – Szeged- Szigetvár-  Nagyatád-  Zalaegerszeg.

Együttműködő  szervezetek. Marcali  Szivárvány  nyugdíjas  egyesület,  Bajtársi  egyesület ,  Mozgáskorlátozottak  marcali  csoportja,  mint  nyugdíjasokat  tömörítő  szervezetek.   Továbbá  Marcali  az  Otthonunk  egyesület,  a  Calypso kórus, a Baglas  néptánc  együttes,  marcali  Kulturális Korzó,  Marcali  Múzeum.

A  Marcali  Közös  Önkormányzattal  és  intézményei.

Jelen vagyunk a médiában helyi televízió,  marcali portal, továbbá  fenn  vagyunk a  Facebookon is.